Description

Pristup ravnopravnosti ishoda ponekad se naziva i „ravnopravnost rezultata” i „suštinska ravnopravnost”. Odnosi se na postizanje ravnopravnosti u širem smislu, ravnopravnost orijentisanu na rezultate, u smislu ravnopravne raspodjele. Ravnopravnost rezultata zasniva se na uvidu da jednake mogućnosti i jednak tretman možda nisu dovoljni da se isprave historijska ugnjetavanja i nepovoljniji položaj žena.

Additional notes and information

U nekim slučajevima, jednake mogućnosti mogu zapravo imati negativan utjecaj na dobrobit žena, ako žene troše vrijeme i energiju kako bi ih iskoristile, ali bez opipljivog rezultata. Da bi se osiguralo da razvojne intervencije rezultiraju jednakim ishodom za žene i muškarce, potrebno ih je osmisliti na osnovu rodne analize. Prema tome, "jednak" tretman ne znači "isti" tretman, ali podrazumijeva da se prema osobama koje su u sličnim situacijama treba odnositi jednako, kao i da se prema osobama u različitim okolnostima postupa različito. Ravnopravnost ishoda ili rezultata zahtijeva stvaranje takvog društvenog okruženja u kojem je te rezultate lakše ostvariti, što se postiže djelovanjem na ideologiju i kulturološke konstrukte koji stvaraju hijerarhiju unutar rodnih odnosa. Pokazalo se da je primjena afirmativnih mjera nužna kako bi se jamčila ravnopravnost rezultata.