Description

vardarbības akts, ko lielākoties (bet ne tikai) vērš pret meitenēm un sievietēm, jo ģimenes locekļi uzskata, ka konkrēta iespējama, iedomāta vai faktiska uzvedība cels neslavu ģimenei vai kopienai

Additional notes and information

Šādas darbības var ietvert stāšanos seksuālās attiecībās pirms laulības, atteikšanos stāties norunātā laulībā, stāšanos laulībā bez vecāku piekrišanas, laulības pārkāpumu, šķiršanos, tādu ģērbšanās stilu, ko sabiedrībā uzskata par nepieņemamu, darbu ārpus mājām vai kopumā neatbilstību dzimumu lomu stereotipiem. Goda aizstāvēšanas noziegumus veic arī pret meitenēm un sievietēm, kuras ir bijušas seksuālās vardarbības (piemēram, izvarošanas) upures. Šāda veida noziegumi ietver slepkavību (goda aizstāvēšanas slepkavība), un tos bieži vien veic laulātais, radiniece vai radinieks vai upura kopienas loceklis. Goda aizstāvēšanas noziegumus neuztver kā kriminālu aktu pret sievietēm – kopiena to bieži vien atļauj kā līdzekli tās kultūras, tradīciju, paražu vai reliģijas normu integritātes saglabāšanai un/vai atjaunošanai pēc šķietamiem likumpārkāpumiem.