Description

rozdíly v přístupu žen a mužů ke zdrojům a rozdíly v jejich postavení a životních podmínkách, jež jsou zpravidla výhodnější pro muže, přičemž rozdíly jsou často institucionálně zakotveny v právních předpisech, soudnictví a sociálních normách