Description

Žmogaus teisės, kurios yra pripažintos nacionaliniuose įstatymuose, tarptautiniuose teisės aktuose ir tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose bei kituose susitarimuose, grindžiamos visų porų ir asmenų pagrindinių teisių pripažinimu laisvai ir atsakingai priimti sprendimus dėl vaikų skaičiaus, periodiškumo ir gimimo laiko, gauti informaciją ir priemones tai padaryti, taip pat teisės naudotis aukščiausius standartus atitinkančiomis seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis.

Additional notes and information

Jos taip pat apima teisę priimti sprendimus dėl reprodukcijos nesant diskriminacijos, prievartos ir smurto, kaip nurodyta žmogaus teisių dokumentuose. Moterų žmogaus teisės apima jų teisę kontroliuoti ir laisvai bei atsakingai spręsti klausimus, susijusius su jų seksualumu, įskaitant seksualinę ir reprodukcinę sveikatą nesant prievartos, diskriminacijos ir smurto. Lygūs moterų ir vyrų santykiai seksualinių santykių ir reprodukcijos srityje įskaitant visišką fizinio asmens neliečiamumo pripažinimą, reikalauja abipusės pagarbos, sutarimo ir bendros atsakomybės už seksualinį elgesį ir jo pasekmes.