Description

skupine oseb, ki doživljajo večje tveganje revščine, socialne izključenosti, diskriminacije in nasilja kot splošno prebivalstvo in ki med drugim vključujejo tudi etnične manjšine, migrante, ljudi z ovirami, osamljene starejše ljudi in otroke

Additional notes and information

Ranljivost za diskriminacijo in marginalizacijo je posledica družbenih, kulturnih, ekonomskih in političnih razmer, in ne lastnosti, značilnih za določene skupine oseb. Ženske in dekleta, ki pripadajo tem skupinam, pogosto doživljajo večplastno diskriminacijo in nasilje zaradi spola, vendar imajo omejen dostop do zaščite, podpore in odškodnine, kadar so kršene njihove pravice. Novejše raziskave o stereotipnih spolnih vlogah in stališčih ter njihovemu diskriminacijskemu učinku na ženske poudarjajo, da ženske niso ranljive po naravi, ampak trpijo zaradi vsiljenega slabšega položaja.