Description

asmenų grupės, įskaitant bet neapsiribojant etninėmis mažumomis, migrantais, negalią turinčiais, izoliuotais vyresnio amžiaus žmonėmis ar vaikais, kurioms kyla didesnė lyginant su kitais gyventojais skurdo, socialinės atskirties, diskriminavimo ir smurto rizika

Additional notes and information

Pažeidžiamumas dėl diskriminacijos ir atskirties yra socialinių, kultūrinių, ekonominių ir politinių sąlygų, o ne tam tikroms asmenų grupėms būdingų ypatybių padarinys. Šioms grupėms priklausančios moterys ir mergaitės dažnai patiria daugialypę diskriminaciją ir smurtą dėl lyties. Tačiau joms suteikiama tik ribota apsauga, parama ir tik iš dalies atlyginama už jų teisių pažeidimus. Šiuolaikiniai mokslo darbai apie stereotipinius lyčių vaidmenis ir diskriminacinį jų poveikį moterims pabrėžia, kad moterys iš prigimties nėra pažeidžiamos, tačiau kenčia nuo primestos nepalankios padėties.