Description

Принудни брак се односи на намјерни чин присиљавања одрасле особе или дјетета на склапање брака. То је брак којем недостаје лични израз пуног, информисаног и слободног пристанка једне или обје стране. Такав брак, између осталог, укључује и брак између дјеце; уговорени брак склопљен без пристанка заинтересованих страна; бракови склопљени у циљу заобилажења правила имиграције, тј. без икаквих истинских брачних намјера; принудни бракови које су користиле оружане групе током сукоба или које су дјевојчице користиле као средство за избјегавање сиромаштва послије сукоба; и брак у којем једној од страна није дозвољено да га напусти или оконча. Принудни брак у свом најекстремнијем облику може укључивати пријетеће понашање, отмицу, затвор, физичко насиље, силовање и, у неким случајевима, убиство.

Additional notes and information

Принудно закључење брака је облик насиља над женама и дјевојкама и штетна пракса која често резултира тиме да женама и дјевојкама недостаје лична и економска аутономија, или резултира у покушајима бјекства, самозапаљивању или самоубиству жена и дјевојка како би избјегле брак. Конвенција Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици такође посматра као кривично дјело намамљивање особе у иностранство са намјером да се та особа против своје воље присили на брак у иностранству.