Description

Када се користе у контексту родне равноправности, штетне праксе према женама и дјевојкама заснивају се на дискриминацији на основу пола, рода или других основа и често се правдају позивањем на социокултурне и вјерске обичаје и вриједности као и заблуде повезане са неким угроженим групама жена и дјевојака. Истичу родну димензију насиља и указују на то да ставови и стереотипи засновани на полу и роду, неравнотеже моћи, неједнакости и дискриминација перпетуирају све раширеније постојање таквих пракси, које су саме по себи облик родно заснованог насиља или укључују насиље или присилу. Такође се често користе за оправдање родно заснованог насиља као облика „заштите” или контроле жена и дјеце.

Additional notes and information

Поред пракси повезаних са традицијом, у такозваном западном свијету појављују се и штетне праксе повезане са друштвено дефинисаним појмовима љепоте. Многе жене и дјеца у друштвима широм свијета све чешће се подвргавају медицинском лијечењу и/или пластичној хирургији, често у значајном ризику по своје физичко здравље, како би се придржавали таквих социјалних норми о физичком изгледу. Многе жене и дјевојке су такође под притиском културне опсједнутости мршавошћу као културним и сексуалним идеалом, те изузетно ограничавају унос хране чиме доводе у опасност своје здравље. То је резултирало епидемијом поремећаја исхране и здравља.