Description

bet kokia ugdymo priemonė ar procesas, kuriuo siekiama, kad politikai ir kiti suinteresuoti asmenys ES ir valstybėse narėse daugiau sužinotų apie lyčių lygybės klausimus, sustiprintų savo kompetencijas šioje srityje ir būtų įgalinti lyčių lygybės tikslus skatinti savo veikloje visais lygiais

Additional notes and information

Yra suprantama, kad lyčių lygybės mokymas apima daugybę įvairių švietimo įrankių ir procesų: tiesioginius mokomuosius renginius ir studijų kursus, darbuotojų supažindinimą, internetinius modulius, gairių medžiagą ir susijusius išteklius, konsultacijų rengimą ir dalijimosi patirtimi tinklus.