Description

Неплатени икономически дейности, извършвани пряко в полза на домакинството и/или на домакинства на роднини и приятели на взаимна основа, които включват ежедневна домакинска работа и разнообразни дейности за самоснабдяване и/или професионални дейности, както като единствена, така и като второстепенна работа, упражнявана постоянно за получаване на доход, а не от време на време и в рамките на външни, законови, регулирани или договорни задължения, но изключваща неформалните дейности, които също са част от сивата икономика.