Description

tīša grūtniecības pārtraukšana bez sievietes iepriekšējas un apzinātas piekrišanas

Additional notes and information

Grūtniecības pārtraukšana aptver jebkādas procedūras, kuru rezultātā tiek iznīcināti visi ieņemšanā radītie produkti. Tas ietver jebkādu abortu bez upura pilnībā apzināta lēmuma. Tā ir kaitnieciskas prakses forma, ko parasti veic nepilngadīgām meitenēm un sievietēm, kas atrodas acīmredzamā neaizsargātā vai marginalizētā situācijā. Šīs sievietes un meitenes var saskarties ar būtiskiem šķēršļiem, ja viņas vēlas īstenot savas tiesības brīvi lemt par jautājumiem, kas skar viņu dzīves, tostarp tiesības veidot attiecības un lemt, vai, kad un ar ko veidot ģimeni.