Description

úmyslné ukončení těhotenství bez předchozího informovaného souhlasu ženy nebo dívky

Additional notes and information

Ukončením těhotenství se rozumí kterýkoli z postupů, jež vedou k vypuzení všech produktů početí. To zahrnuje jakýkoli potrat provedený bez plně informovaného rozhodnutí oběti. Jedná se o škodlivou praktiku prováděnou zpravidla na dospívajících dívkách a ženách nacházejících se ve zjevně zranitelném nebo marginalizovaném postavení. Tyto dívky a ženy se mohou při uplatňování svého práva na svobodné rozhodování v záležitostech dotýkajících se jejich životů, včetně práva na navázání vztahu a na rozhodnutí, zda, kdy a s kým založí rodinu, potýkat se značnými překážkami.