Description

Teatud rühma jaoks loodud meetmed, mille eesmärk on kaotada diskrimineerimine ja seda ennetada või eemaldada puudused, mis tulenevad olemasolevatest hoiakutest, käitumisest ja struktuuridest

Additional notes and information

Erimeetmed püüavad muuta ligipääsu ühele inimrühmale (siin: naistele) neile tagatud õigustele samasuguseks, nagu see on teistel inimrühmadel (siin: meestel). Koos soolõimega on erimeetmed üks kahest soolise võrdõiguslikkuse lahendusest Euroopa Liidus.