Description

foranstaltninger, der træffes vedrørende en bestemt gruppe, med henblik på at stoppe eller forebygge diskriminering eller for at rette op på ugunstige omstændigheder, der er opstået som et resultat af eksisterende holdninger, adfærdsmønstre og strukturer

Additional notes and information

Specifikke foranstaltninger tager sigte på at give personer i bestemte kategorier, i dette tilfælde kvinder, adgang til rettigheder, som de er sikret, i samme omfang som personer i andre kategorier, i dette tilfælde mænd. Positive foranstaltninger udgør sammen med kønsmainstreaming en af de to tilgange til ligestilling mellem mænd og kvinder, som implementeres af Den Europæiske Union.