Description

Све методе које укључују заједничке консултације или рад у оквиру радних група, think-tank организација, рад на директоријумима, базама података, организационим графиконима, конференције, семинари, јавна слушања и сл. Видети такође: консултације са заинтересованом јавношћу/актерима

Additional notes and information

1) Партиципативне технике и алати су сви они инструменти и методе које омогућавају заједнички рад више актера који дају допринос коначном резултату. Посебно су корисне у истраживањима, развоју, мониторингу и евалуацију јавних политика (прим. прев.). 2)U našem kontekstu, iako nisu definisani kao takvi, odbrana časti leži u osnovi diskrusa i opravdanja muškog nasilja prema ženama (prim.prev.).