Description

çdo metodë që kërkon konsulta ndërpersonale, të tilla si grupe pune ose drejtuese, grupe studimore; drejtoritë, bazat e të dhënave dhe tabelat organizative; konferenca dhe seminare;dëgjime