Description

priemonės, skirtos paspartinti moterų padėties gerėjimą, norint pasiekti tikrąją lygybę su vyrais ir įvykdyti struktūrinius, socialinius ir kultūrinius pokyčius, kurie būtini stengiantis pašalinti praeityje egzistavusias ir esamas moterų diskriminacijos formas ir padarinius ir atlyginti joms patirtas nelygybes ir žalą

Additional notes and information

Terminas vartojamas Jungtinių Tautų Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims. Šis terminas aiškiai konstatuoja tokių specialiųjų priemonių „laikinumą“, o nuoroda „specialioji“ reiškia, kad priemonės yra skirtos specialiam tikslui pasiekti, nesudarant įspūdžio, kad diskriminaciją patiriančios moterys yra silpnos, pažeidžiamos ir reikalauja papildomų ar „specialių“ priemonių tam, kad galėtų dalyvauti arba konkuruoti visuomenėje. Specialiųjų priemonių naudojimas reiškia ne ypatingą palankumą, o veikiau teisę. Specialiosios priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti lygias galimybes dalyvauti ir konkuruoti įvairiose socialinio gyvenimo srityse, kur socialinė, sveikatos ir ekonominė našta gali būti užkrauta moterims dėl lyčių stereotipų arba jų motinystės vaidmens.