Description

persuna li, għal ċertu perjodu ta’ żmien, tipprovdi servizzi għal, u taħt id-direzzjoni ta’, persuna oħra, li titħallas għalihom

Additional notes and information

Il-kunċett ta' ħaddiem ma jinkludix fornituri indipendenti ta' servizzi li mhumiex f'relazzjoni subordinata mal-persuna li tirċievi s-servizzi.