Description

asmuo, kuri(s) tam tikrą laiką teikia paslaugas kitam ir vadovaujama(s) kito asmens, mainais už tai gaudama(s) atlyginimą

Additional notes and information

Darbuotojo sąvoka neapima nepriklausomų paslaugų teikėjų, kurie neturi pavaldumo santykių su paslaugas gaunančiu asmeniu.