Description

įprastų užimtumo santykių, suprantamų kaip nenutrūkstamas ir visą darbo laiką vykstantis užimtumas, taip pat dalies pavaldžių, tačiau dvišalių užimtumo santykių neatitinkantis darbo organizavimas

Additional notes and information

Ši kategorija apima didelę ir besiplečiančią darbo ir užimtumo formų įvairovę; tokiam darbui būdingas lankstumas ir mažesnis saugumas. Šioms formoms priskiriamas darbas ne visą darbo laiką, atsitiktinis ir sezoninis darbas, darbo vietos pasidalijimas, terminuotos darbo sutartys, darbas per laikinojo įdarbinimo įmones, darbas namuose, nuotoliniu būdu atliekamas darbas, savisamda ir neapmokamų sutuoktinių, kurie dirba mažose šeimos įmonėse, darbas. Tam tikros netipinio užimtumo formos nėra tinkamai reglamentuotos, todėl trukdo darbo saugumui ir socialinei apsaugai. Darbo statistikos duomenų paprastai nepakanka nustatant ir aprašant „netipinio“ užimtumo formas. Moterys dažniau negu vyrai būna tokiose „netipinio“ darbo situacijose, todėl jos dažai būna neįvertintos ir aprašytos ne taip gerai, kaip vyrai. Be to, darbo statistika ne visada pateikiama taip, kad leistų tinkamai apibūdinti vyrų ir moterų darbuotojų skirtumus ar panašumus. Todėl Tarptautinė darbo organizacija (TDO) siekia pagerinti netipinio užimtumo formų skirstymą kategorijomis darbo statistikoje.