Description

став или чувство - независно дали позитивно или негативно, свесно или несвесно - што некој може да го има за припадниците на други групи, кое може да е засновано на однапред создадени идеи и под влијание на елементи како родот, полот, класата, лични карактеристики и други фактори.