Description

pozitivni ili negativni, svjesni ili nesvjesni stavovi ili osjećaji koje netko može imati o članovima drugih skupina koje se obično temelje na unaprijed oblikovanim shvaćanjima i utjecaju obilježja kao što su rod, rasa, društveni sloj, osobne karakteristike ili drugi čimbenici