Description

Права на отделно лице, особено за получаване на социални помощи или жилище, които възникват и зависят от неговите/нейните взаимоотношения с друго лице, обикновено поради родителство, брак или съжителство.

Additional notes and information

Производните права могат да бъдат ключов въпрос в случая на раздяла или развод: за тази цел някои държави са въвели разпоредби относно разделянето на пенсионните права. Наследствените пенсии също са важен ресурс за жените, чиято продължителност на живота е по-висока от тази на мъжете, и които е възможно да са напуснали работа, за да полагат грижи, и следователно не могат да изпълнят изискванията за получаване на пенсия въз основа на собствените си права.