Description

Stečena prava, naročito vezana za socijalnu zaštitu ili prebivalište, jesu prava koja pripadaju pojedincu/pojedinki, ali proizlaze i zavise od njenih ili njegovih odnosa sa nekom drugom osobom, najčešće roditeljstvo, brak ili kohabitacija.

Additional notes and information

Stečena prava mogu biti sporno pitanje u slučajevima rastanka ili razvoda i u te svrhe su neke zemlje uvele podjelu prava na penziju. Naslijeđena penzija je također značajan izvor prihoda za žene, koje imaju duže očekivano trajanje života od muškaraca i koje napuštaju posao zbog neplaćenog rada u domaćinstvu i stoga ne mogu da ostvare pravo na penziju.