Description

Девет месеца, през които жена носи развиващ се ембрион и зародиш в тялото си

Additional notes and information

По време на бременността жената и развиващото се в нея дете могат да са изложени на различни рискове за здравето. Заболяванията и усложненията, свързани с бременността, които могат да доведат до неработоспособност, представляват част от присъщия за бременността риск и по-малко благоприятното лечение, поради тази причина или вероятно дори отказът от лечение, представляват пряка дискриминация срещу жените. Докато тези права в миналото са считани за изключение от принципа на равно третиране, в днешни дни те се считат за средство за гарантиране на прилагането на принципа на равно третиране на жените и мъжете по отношение както на достъпа до заетост, така и до условия на труд. Всъщност те имат за цел отчитане на основната биологична разлика между жените и мъжете.