Description

Трудноћа се односи на девет мјесеци током којих жена у свом тијелу носи ембрион и фетус у развоју. Током трудноће, и жена и дијете у развоју могу се суочити са различитим здравственим ризицима. Поремећаји и компликације повезане са трудноћом, који могу довести до неспособности за рад, саставни су дио ризика својствених трудноћи, те је стога неповољнији третман по том основу, а можда чак и отказ, директна дискриминација жена.

Additional notes and information

Иако се у прошлости на таква права гледало као на изузетак од принципа равноправног третмана, данас се она више сматрају средством за осигурање примјене принципа равноправног третмана жена и мушкараца, како у погледу приступа запошљавању, тако и услова рада. У ствари, она имају за циљ да прилагоде главну биолошку разлику између жена и мушкараца.