Description

Organi zaduženi za promociju rodne ravnopravnosti i podršku uključivanju rodne ravnopravnosti u opće politike u svim oblastima. Obično se sastoje od centralnog vladinog tijela upotpunjenog međuresornom koordinacionom strukturom za rodnu ravnopravnost i kontakt-osobama ili centrima odgovornim za uključivanje rodne ravnopravnosti u ministarstvima.

Additional notes and information

Ukupna struktura može obuhvatati tijela na različitim nivoima upravljanja – državnim, regionalnim i lokalnim – i druge državne institucije mimo vlada, posebno na parlamentarnom nivou, kao i nezavisne agencije i druga tijela, poput tijela za rodnu ravnopravnost i/ili ombudsmena, koja mogu biti specijalno namijenjena za rodnu ravnopravnost ili općija po svojoj prirodi, sa nadležnostima da primaju i analiziraju žalbe u vezi sa diskriminacijom na osnovu spola i roda.