Description

Органи задужени за промоцију родне равноправности и подршку укључивању родне равноправности у опште политике у свим областима. Обично се састоје од централног владиног тијела употпуњеног међуресорном координационом структуром за родну равноправност и контакт-особама или центрима одговорним за укључивање родне равноправности у министарствима.

Additional notes and information

Укупна структура може обухватати тијела на различитим нивоима управљања – државним, регионалним и локалним – и друге државне институције мимо влада, посебно на парламентарном нивоу, као и независне агенције и друга тијела, попут тијела за родну равноправност и/или омбудсмена, која могу бити специјално намијењена за родну равноправност или општија по својој природи, са надлежностима да примају и анализирају жалбе у вези са дискриминацијом на основу пола и рода.