Description

politika, kuras mērķis nav tikai sievietes vai vīrieši, bet kura vienlīdz skar abus dzimumus

Additional notes and information

Tomēr šāda politika var faktiski saglabāt pastāvošo dzimumu nelīdztiesību vai pat radīt atšķirīgu ietekmi uz sievietēm un vīriešiem, jo īpaši uz sievietēm un vīriešiem no neizdevīgā stāvoklī esošām grupām. Dzimumneitrālas politikas neveicina substantīvu dzimumu līdztiesību un tās arī sauc par dzimtiski nevērīgām.