Description

politika, ktorá nie je konkrétne zameraná ani na ženy ani na mužov, pričom sa predpokladá, že má rovnaký vplyv na obe pohlavia

Additional notes and information

Takáto politika však môže skutočne zachovať existujúce rodové nerovnosti alebo dokonca viesť k rozdielnemu vplyvu na ženy a mužov, najmä na ženy a mužov zo znevýhodnených skupín. Rodovo neutrálne politiky nepodporujú skutočnú rodovú rovnosť a sú tiež označované ako „rodovo slepé“.