Description

assistenza provduta mill-istat lill-persuni li m’għandomx il-mezzi finanzjarji biex jiddefendu lilhom innfushom fil-qorti jew biex iressqu proċeduri ġudizzjarji

Additional notes and information

Iddefinita b'dan il-mod, l-għajnuna legali hija mħassba l-aktar bir-rappreżentazzjoni legali fil-qorti. Madankollu, l-għajnuna legali tista' tkun imħassba wkoll bil-parir legali: mhux kull min jaffaċċja problema legali se jitla' neċessarjament il-qorti. L-għajnuna legali u l-parir legali ħafna drabi huma element kruċjali biex jiġi ggarantit aċċess ekonomiku għall-ġustizzja u d-dritt għal rimedju ġust, b'mod partikolari għall-vittmi nisa ta' vjolenza domestika u nisa minn gruppi żvantaġġati, bħal nisa migranti.