Description

praksa sudaca da osobi pripisuju neke posebne atribute, karakteristike i uloge isključivo na temelju pripadnosti te osobe određenoj društvenoj skupini

Additional notes and information

Koncept se također odnosi i na praksu sudaca koji perpetuiraju štetne stereotipe jer su propustili zaustaviti stereotipizaciju.