Description

praktijk van rechters die inhoudt dat zij specifieke eigenschappen, kenmerken of rollen toeschrijven aan een individu, uitsluitend op basis van het feit dat zij of hij behoort tot een bepaalde sociale groep

Additional notes and information

Verwijst ook naar de praktijk van rechters om schadelijke stereotypen te laten voortbestaan doordat zij stereotypering niet aanpakken.