Description

polna in enakovredna udeležba žensk v političnem, državljanskem, gospodarskem, družbenem in kulturnem življenju na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter odprava vseh oblik diskriminacije na podlagi spola so prednostni cilji mednarodne skupnosti

Additional notes and information

Človekove pravice žensk in deklet so neodtujljivi, celoviti in neločljivi del splošnih človekovih pravic.