Description

človekove pravice, ki so že priznane v nacionalnem pravu, mednarodnem pravu in mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah in drugih dokumentih o soglasju in ki temeljijo na priznavanju osnovnih pravic vseh parov in posameznikov, da se svobodno in odgovorno odločajo o številu otrok, razmiku med njihovim rojstvom in izbiri pravega časa zanje ter da dobijo informacije in sredstva v ta namen, ter pravice do najvišjega standarda spolnega in reproduktivnega zdravja

Additional notes and information

Vključujejo tudi pravico do odločanja o reprodukciji brez diskriminacije, prisile ali nasilja, kot je izraženo v dokumentih o človekovih pravicah.
Človekove pravice žensk vključujejo njihovo pravico, da imajo nadzor nad svojo spolnostjo in se svobodno in odgovorno odločajo o zadevah v zvezi z njo, vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem brez prisile, diskriminacije in nasilja. Enakopravni odnosi med ženskami in moškimi v zadevah spolnih odnosov in reprodukcije, vključno s polnim spoštovanjem telesne celovitosti osebe, zahtevajo vzajemno spoštovanje, privolitev in deljeno odgovornost za spolno vedenje in njegove posledice.