Description

plângere legală în care persoanele se consideră nedreptățiite prin neaplicarea principiului egalității de tratament și în care există un caz de discriminare la prima vedere, apăratorul trebuie să demonstreze că nu s-a încălcat principiul.

Additional notes and information

În domeniul tratamentului egal al femeilor și bărbaților, Directiva Consiliului 97/80/CE din 15 decembrie 1997, bazată pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, transferă sarcina probei între părți (învinuit și reclamant).