Description

amennyiben egy jogi panasz keretében valaki úgy ítéli meg, hogy az egyenlő bánásmód elve alkalmazásának elmulasztása miatt sérelmet szenvedett, és a megkülönböztetés valószínűsíthető, az alperest terheli annak bizonyítása, hogy nem került sor az elv megsértésére

Additional notes and information

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód területén az 1997. december 15-i 97/80/EK tanácsi irányelv az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata alapján megcseréli a bizonyítási terhet a felek (az alperes és a felperes) között.