Description

aspett ċentrali biex wieħed iħossu bniedem matul il-ħajja u jinkorpora s-sess, l-identitajiet u r-rwoli tal-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, l-erotiċiżmu, il-pjaċir, l-intimità u r-riproduzzjoni

Additional notes and information

Is-sesswalità hija esperjenzata u espressa fi ħsibijiet, fantasiji, xewqat, twemmin, attitudnijiet, valuri, imġiba, prattiċi, rwoli u relazzjonijiet. Filwaqt li s-sesswalità tista' tinkludi dawn id-dimensjonijiet kollha, mhux kollha huma dejjem esperjenzati jew espressi. Is-sesswalità hija influwenzata mill-interazzjoni ta' fatturi bijoloġiċi, psikoloġiċi, soċjali, ekonomiċi, politiċi, kulturali, etiċi, legali, storiċi, reliġjużi u spiritwali.