Description

središnji aspekt ljudskog bića tijekom života koji obuhvaća spolni i rodni identitet i uloge, seksualnu orijentaciju, erotičnost, zadovoljstvo, intimnost i reprodukciju

Additional notes and information

Seksualnost se doživljava i izražava u mislima, fantazijama, željama, uvjerenjima, stavovima, vrijednostima, ponašanju, navikama, ulogama i odnosima. Iako seksualnost može uključiti sve ove dimenzije, ne mora ih sve uvijek doživjeti niti izraziti. Na seksualnost utječe interakcija bioloških, psihičkih, društvenih, ekonomskih, političkih, kulturoloških, etičkih, pravnih, povijesnih, vjerskih i duhovnih čimbenika.