Description

Процена безбедносних ризика са којима се одређена жртва суочава од случаја до случаја, у складу са стандардизованом процедуром и у оквиру више агенција/институција. Процена ризика укључује процену смртног ризика, озбиљности ситуације и ризика од поновљеног насиља.