Description

l-assessjar ta' riskji ta' sigurta' li vittma partikolari tiffaċċja, skont proċedura standard u f'qafas ta' għadd ta' aġenziji. Assessjar tar-riskji jinkludi assessjar tar-riskju letali,is-serjeta' tas-sitwazzjoni u r-riskju ta' vjolenza ripetuta.