Description

Is é an measúnú ar na rioscaí sábháilteachta a bhíonn os comhair íospartach áirithe ar bhonn cás ar chás, de réir nós imeachta caighdeánaithe agus laistigh de chreat ilghníomhaireachta.Cuimsíonn measúnú riosca measúnú ar an riosca marfach, tromchúis an cháis agus an baol foréigin arís agus arís eile.