Description

posouzení bezpečnostních rizik, jimž konkrétní oběť čelí v konkrétním případě s využitím standardizované procedury a v rámci komplexního institucionálního rámce. Posouzení rizika zahrnuje posouzení rizika smrti, závažnosti situace a rizika opakovaného násilí.