Description

Práca s páchateľmi zahŕňa celý rad stratégií vedúcich k vyvodeniu zodpovednosti páchateľov a udržateľnému ukončeniu násilného správania. Tieto stratégie zahŕňajú vymáhanie práva a uplatňovanie trestnoprávnych sankcií voči páchateľovi. Práca s páchateľmi môže zahŕňať zatknutie / vyšetrovanie, odporúčanie páchateľa do intervenčných programov na zmenu správania alebo programov pre ľudí zo závislosťou na alkohole a / alebo omamných látkach, ako aj nepriamu prácu na riadení rizika, ako je intenzívnejšia probácia, policajný dohľad či zdieľanie informácií medzi inštitúciami.