Description

Forbryderstyring involverer en række strategier, der sigter mod at stille gerningsmænd til ansvar og mindske voldelig opførsel. Sådanne strategier inkluderer håndhævelse af loven og forfølgelse af strafferetlige sanktioner mod gerningsmanden. Overtrædelsestyring kan omfatte arrestation, efterforskning, henvisninger til adfærdsændringsprogrammer eller programmer for alkohol- og/eller stofmisbrug samt indirekte arbejde med at styre risiko, såsom mere kontrolleret prøvetid, politiovervågning, informationsdeling mellem agenturer.