Description

femeie care, în virtutea legilor naționale, nu are o legătură juridică de naționalitate cu niciun stat

Additional notes and information

Articolul 1 din Convenția privind statutul apatrizilor 1954 menționează că o persoană care nu este considerată cetățean al nici unui stat, conform legii naționale a acestuia este apatridă. Pe lângă acest statut legal (apatridia de jure) însă, multe femei sunt apatride de facto deoarece au o cetățenie practic inutilă sau nu-și pot dovedi sau certifica cetățenia. Apatridia de facto este o problemă deosebită pentru femei, de exemplu pentru femei victime ale traficului, ale căror documente au fost eventual confiscate sau furate sau pentru femei migrante fără acte, inclusiv solicitante de azil care nu-și pot dovedi cetățenia și care pot fi efectiv apatride. Legile privind cetățenia pot de asemenea discrimina femeile în mod direct sau indirect și le pot expune la un risc mai mare de a deveni apatride decât barbații. Apatridia poate lua naștere de exemplu din interzicerea capacității unei femei de a-și transmite cetățenia, din pierderea cetățeniei ca urmare a căsătoriei cu un străin, din schimbarea cetățeniei unuia dintre soți în cursul căsniciei sau din retragerea cetățeniei din motive de practici discriminatorii.