Description

kibervajāšana ir vardarbība ar elektronisko vēstuļu, teksta (vai tiešsaistes) īsziņu vai Interneta starpniecību. Ietver sevī atkārtojošās darbības/gadījumus, kuri var būt nevainīgi, taču var arī ietekmēt upura drošību un izraisīt stresu, bailes vai uztraukumu. Vardarbīgas rīcības var iekļaut: -Apvainojošā vai aizskarošā rakstura elektronisko vēstuļu (un īsziņu) sūtīšanu ; -Apkaunojošo komentāru saglabāšanu un izrādīšanu par vardarbības upuri interneta vidē -Intīmā rakstura fotogrāfiju vai video izplatīšanu internetā vai ar mobilo telefonu. Lai darbība tiktu vērtēta kā kiber vardarbība, šīm rīcībām ir jāatkārtojās un tos jāveic vienai personai.