Description

Насилствената порнография (най-разпространената й форма е отмъстителното порно) включва разпространение в онлайн пространството на графични изображения или видео със сексуален характер, без съгласието на лицата, които са на тях. Извършителите най-често са бивши партньори, които получават снимките или видеото по време на връзките си с жертвите, и ги публикуват с намерение публично да ги унижат и засрамят, като наказание за приключилите между тях отношения. Все пак, има и случаи, в които извършителите не са бивши партньори и мотивът не винаги е отмъщение. Снимките биха могли да бъдат откраднати чрез проникване в компютрите на жертвите, през социалните медии или от телефоните им и деянието може да има за цел нанасяне на действителни сериозни вреди в живота на жертвите (например да бъдат уволнени от работа, да бъде причинено самоубийство).