Description

Küberahistamine on ahistamine e-posti, teksti- või veebisõnumite või interneti kaudu. Seda võib esineda järgmistes vormides, kuid mitte ainult: soovimatud seksuaalsetel teemadel e-kirjad, teksti- või veebisõnumid; sotsiaalvõrgustike või interneti jututubade sobimatud või solvavad lähenemiskatsed; füüsilise ja/või seksuaalse vägivallaga ähvardamine e-posti, teksti- või veebisõnumite kaudu; vaenukõne ehk keelekasutus, millega mustatakse, solvatakse, ähvardatakse või võetakse isik sihikule tema identiteedi (näiteks soo) ja muude tunnuste alusel (nt seksuaalne orientatsioon või puue).