Description

data opdelt på køn. Bliver brugt i det generelle statistikarbejde hos fx stater, regioner og kommunen som en del af arbejdet med at lave ligestillingsvurderinger.